top of page

KUVAUSEHDOT

Tällä sivulla voit tutustua kuvausehtoihini. 

Kuvaukset järjestetään miljöössä, juhlapaikalla tai asiakkaan tiloissa. 

Toimitan kuvat digitaalisesti kuvatilaus.fi -palvelun kautta. Jaan sähköpostilla asiakkaalle salasanalla suojatun gallerian, josta hän saa ladattua kuvat itselleen. Palvelusta on myös mahdollista teettää paperisia kuvia tai erilaisia kuvatuotteita. 

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne

käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta

tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon

tasoittaminen) ei kuulu palveluun automaattisesti. Näistä voidaan sopia erikseen tarvittaessa. 

Kuvausvarauksen yhteydessä lähetän sinulle allekirjoitettavaksi vastaavan sopimuksen kuin alla. 

KUVAUSSOPIMUS POHJA

PAIKKA  AIKA

 

1. Sopimuksen osapuolet sekä kuvauspäivä, aikataulu ja kuvauspaikka.

Valokuvaaja / Videokuvaaja: Jenni Haapiseva

 

Asiakas:

Kuvauspäivä:

Aikataulu:

Kuvauspaikka:

 

 

 

2. Kuvauksen hinnoittelu

2.1 Maksu

Varausmaksu:

Loppuosa:

Varausmaksu laskutetaan, kun asiakas varaa valokuvaajan tietylle

päivälle. Jos asiakas peruu kuvauksen, ei varausmaksua palauteta, koska valokuvaaja

kieltäytyy kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Varauspäivän voi vaihtaa sairaustapauksen tai muun vakavan esteen sattuessa kerran ilman lisäkustannuksia. Uusi varausaika pitää katsoa niin, että se sopii kuvaajan kalenteriin. Jos asiakas vaihtaa esimerkiksi hääpäivän, ei kuvaaja lupaa automaattisesti vaihtaa varausta kyseiselle päivälle, jos kuvaajalla on jo päivä varattuna toisiin kuvauksiin. 

 

 

KUVAUSSOPIMUS

3. Sopimuksen sisältö

3.1 Toimitettavat asiat

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne

käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta

tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon

tasoittaminen) ei kuulu palveluun automaattisesti. Näistä voidaan sopia erikseen tarvittaessa. 

Käsiteltyjä kuvia toimitetaan arviolta yhteensä noin X kappaletta. (Riippuen kuvauspaketista tai sovitusta kuvauksesta.)

Kaikki kuvat toimitetaan salasanasuojattuun online-galleriaan täysikokoisina ja

14-30 vuorokauden kuluessa kuvauksista. (Kiire sesongin aikana kuvien toimitus voi venyä maksimissaan 60päivään)

 

3.2 Ruokailu

Yli 4 tunnin kuvauksissa oltava mahdollisuus pitää pieni tauko. Yli 6h kuvauksissa oltava mahdollisuus pitää ruokatauko.

Etukäteen sovitaan järjestääkö asiakas ruokailumahdollisuuden vai ottaako kuvaaja eväät mukaan. 

 

4. Tekijänoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia & videoita

portfolioissaan, somekanavissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen

liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu

kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa

kuvien esillepanossa.

Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin

kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää

paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei- kaupallisessa

tarkoituksessa. Kaupalliseen tarkoitukseen pitää neuvotella loisenssi erikseen. 

Kuvaaja olisi todella kiitollinen, jos mainitset hänet jakaessasi kuvia esim. sosiaalisessa mediassa. 

IG: @jennilauramedia FB: Jenni Laura Media

!Jos asiakas muokkaa itse kuvia, pitää siitä

erikseen mainita kuvan yhteydessä, jos kuvia esitetään julkisesti.

Kuvaajaa ei saa mainita kuvien yhteydessä, jos kuviin on lisätty esim. filttereitä tai muuten muokattu!

 

5. Kuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että

kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa,

että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää

kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa

mukaisesti.

Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan

JPG-formaatissa ilman vesileimaa, kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Videot toimitetaan MP4-formaatissa. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia päivänä otettuja kuvia, jos ne eivät

kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Johtuen tilaisuuksien nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista

liikkeistä, mitään yksittäistä tapahtumaa ei taata kuvattavan. Valokuvaaja ei ole

korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu.

Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain valokuvaajasta riippumattomasta

syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan

maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan

kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus

päättyy 3 kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta

säilyttää asiakkaan kuvia.

 

6. Sopimuksen purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti viimeistään vuorokautta ennen kuvausta.

Tässä tapauksessa varausmaksua ei palauteta. 

Valokuvaajalla ei sopimuksen purun jälkeen ole mitään velvollisuuksia asiakasta

kohtaan, eikä jo maksettuja rahoja palauteta. Valokuvaajalla on oikeus purkaa

sopimus vain jos tulee ylitsepääsemätön este.

Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka

takia kuvaaja ei fyysisesti pysty hoitamaan kuvauksia esimerkiksi vakavan

sairastumisen, onnettomuuden, loukkaantumisen tai kuoleman takia. Jos kuvaaja

ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on

hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen

maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta.

Valokuvaaja sitoutuu kuvaamaan ennalta sovitun ajan. Valokuvaajalla on

kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku

hääseurueesta käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti joko valokuvaajaa tai

valokuvaajan kalustoa kohtaan.

 

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat

erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla.

 

8. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, yksi kullekin osapuolelle

 

Paikka ja Aika:

 

 

 

 

Jenni Haapiseva

Valokuvaaja / Videokuvaaja

                                                                                        

 

 

Asiakkaan nimi:                                                                       Asiakkaan nimi:

bottom of page